تكواژه شعر هايمhttp://www.tebyan.net/poemse/index.aspxfaتکواژه شعر هایمhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=1158347/16/2010 2:55:00 AMپاسخ به سوال یکی از دوستان با تخیرhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=480562/3/2009 2:43:00 AMدغدغه جوانیhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=480432/3/2009 1:36:00 AMدست نوشتهhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=480422/3/2009 1:33:00 AMاس ام اس باحالhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=480412/3/2009 1:30:00 AMمعجزهhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=480402/3/2009 1:18:00 AMشکرانهhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=480392/3/2009 1:13:00 AMاس ام اس های باحالhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=480382/3/2009 1:06:00 AM آیا برخی از ناهنجاریهای ظاهری با رژیم غذلیی مناسب قابل رفع می باشد؟http://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=398882/3/2009 12:36:40 AMشب یلدا رو به تما ایرانی های گل تبریک می گویمhttp://www.tebyan.net/weblog/poemse/post.aspx?PostID=3688912/19/2008 5:01:00 PM